Delegeler ve Denetleme Kurumu

Delegelerimiz

Ali Uçar

Prof. Dr. Necmettin Sökücü

M.İnal Aydınoğlu

M.Reşit Göğüs

Tahir Tekin Öztan

Dr.Dt.Oya Özkan Peker

Muzaffer Demir

Şenel Savcı

Hacı Çapar
Hüseyin Aldoğan
Yedek Delegelerimiz

Prof. Dr.
Bülent Karadağ

Dr. Osman Gazi Kiraz

Turgay Hanedan

Okhan Öztan

Dr. Kamil Yenmez

Bülent Sarıgül

Süleyman Kaya

Selahattin Gök

Nazmi Badınlı

Denetleme Kurulu Asıl Üyelerimiz
Ali Demireller
Ahmet Çoban
Sadık Sürücü
Denetleme Kurulu Yedek Üyelerimiz
Fehmi Demir
Muhlis Okkıran
Hamit Kökref
Danışma Kurulumuz

Prof.Dr. Necmettin Sökücü

İnal Aydınoğlu

Prof. Dr. Asım Cenani

Reşit Göğüs

Necati Göksu

Tahir Tekin Öztan

Necmettin Sokucu
( Prof. İ.Ü. Öğrt. Üyesi )
Pınar Üzmen
( Sanko Hold. İsko Şb. Satış Yöneticisi)

İnci Tezel
( Öğretmen )

Hasan Coşkun
(Elektrik Mühendisi)